Archive for the ‘Zmienne instynkty’ Category

Dobrze zaplanowane życie

?Biologia zajmuje się obiektami złożonymi, tworzącymi wra­żenie celowego zamysłu”, pisał Richard Dawkins w książce Ślepy zegarmistrz, czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie zostal zaplanowany. Dawkins zaczerpnął wyobrażenie zegarmi­strza z rozprawy Williama Paleya z początku dziewiętnastego wieku. ?To dopasowanie wszystkich części, przejawiające się, po pierwsze, w kolejności ich działania, a po drugie, w wyni­ku, do [...]

Poradzić sobie z maszyną

U każdej jednostki rozmaite systemy zachowania są zmien­ne, zarówno pod względem rozwoju, jak i organizacji. Przykład maszyny pomoże nam zrozumieć, dlaczego tak być powinno. Projektowanie systemu służącego konkretnemu zadaniu, a jed­nocześnie zapewnienie mu odpowiedniej elastyczności, to pro­blem, z którym konstruktorzy zmagają się od dawna. Roboty, sterowane nawet prostym oprogramowaniem, wykonują zada­nia bardzo przypominające rzeczywistość. Podobnie [...]

Odrobina rozsądku

Wiele teoretycznych implikacji pojęcia instynktu trudno jest sprawdzić w praktyce. Weźmy na przykład definicję, w której ?instynktowny” równa się ?nie wyuczony”. Aby eksperymen­talnie ustalić, że dany typ zachowania nie jest wyuczony, na­leży wykluczyć wszelkie możliwości uczenia się. To trudniej­sze, niż się wydaje. Po pierwsze, trudno jest nakreślić wyraź­ną granicę między doświadczeniem, które wywiera konkretny wpływ [...]

Zmierzch instynktu

Do połowy dwudziestego wieku badacze zachowania, zwłasz­cza w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim, uwa­żali pochodzące z końca dziewiętnastego wieku poglądy na dziedziczenie za odrażające. W Ameryce ideologia indywidu­alizmu sugerowała, że każdy mógł się stać dla siebie narzę­dziem na drodze do osiągnięcia sukcesu. W Związku Radziec­kim natomiast ideologia narzucona przez Lenina, a później Stalina, mówiła, [...]

Uniwersalny uśmiech

?Bądź dobrym zwierzęciem, wiernym swoim instynktom”, pisał D. H. Lawrence. Wypadki najwyraźniej instynktownych bądź wrodzonych wzorców zachowania nie ograniczają się do tak zwanych prostszych zwierząt, jak zauważył sam Darwin. Niemowlę, które rodzi się niewidome, a co za tym idzie nie może zobaczyć ludzkiej twarzy, zaczyna się uśmiechać w oko­licy piątego tygodnia życia, tak samo jak [...]

Materia pierwotna

W mitologii greckiej Proteusz był Starcem Morskim, paste­rzem ssaków wodnych. Wiedział o wszystkim, co się wydarzyło na świecie, był więc uniwersalnym historykiem. Co ważniejsze, wiedział o wszystkim, co się wydarzy w przyszłości, stąd cieszył się wzięciem jako prorok. Nie cierpiał jednak opowiadać o tym, co wie. Próbował unikać wyjawiania przyszłości i uciekał przed pytającymi, przybierając [...]