Archive for the ‘Seks, uroda i kazirodztwo’ Category

Od unikania kojarzenia wsobnego do tabu kazirodztwa

Na końcu anglikańskiej Księgi Wspólnej Modlitwy (Book of Common Prayer) zamieszczona została ?Tabela pokrewieństwa i koligacji”, określająca osoby ?spokrewnione, którym Kościół anglikański zabrania zawierania związków małżeńskich”. Z ta­beli wynika, że mężczyzna nie może poślubić swojej matki, sio­stry, córki i wielu inaczej spokrewnionych z nim kobiet. Podob­nie kobiecie nie wolno poślubić wuja, bratanka, siostrzeńca, dziada bądź [...]

Poważny związek

Wcześniej czy później preferowanie przedstawicieli płci prze­ciwnej wiedzie do łączenia się w pary, a ostatecznie do wyda­nia na świat potomstwa. Wiele zwierząt morskich po prostu uwalnia do środowiska duże ilości spermy i komórek jajowych, w związku z czym zapłodnienie odbywa się z dala od rodziców, a inwestycja rodzicielska ogranicza się do produkcji komórek rozrodczych. Gatunki, [...]

Rozwojowe podstawy homoseksualizmu

Są ludzie, którzy wolą własną płeć bądź mają przyjemne do­świadczenia w kontaktach seksualnych zarówno z mężczyzna­mi, jak i kobietami. Zjawisko to nie jest niczym nowym. Safona, która żyła na greckiej wyspie Lesbos ponad dwa i pół tysiąca lat temu, otwarcie mówiła w wierszach o swojej miłości do in­nych kobiet. Oto tłumaczenie jednego z ocalałych fragmentów: [...]

Przyrządzanie upodobań

Debaty nad pochodzeniem piękna i atrakcyjności szybko prowadzą do znanego, acz nieproduktywnego podziału na na­turę i wychowanie. Twierdzenia o uniwersalności biologicznej są zbijane innymi, o kulturowej względności kanonów este­tycznych, które zmieniają się z pokolenia na pokolenie. Teorie na temat użyteczności biologicznej preferencji seksualnych spotykają się z zarzutem kłamstwa oraz dowodami kulturo­wego uwarunkowania tychże preferencji. Takie [...]

Szukanie równowagi

Tak jak wiele ptaków i ssaków, ludzie zazwyczaj wzrastają w otoczeniu najbliższych. Preferowanie partnera przeciwnej płci, który jest odrobinę odmienny od krewnego, zmniejsza ryzyko szkodliwych biologicznie skutków wsobności. Jeśli zwie­rzę miałoby kojarzyć się wsobnie, równie dobrze mogłoby do­konywać samopodziału, bez wysiłku i trudności wkładanych w zaloty i łączenie się w pary Z drugiej strony, preferowanie [...]

Jakaś nieprawidłowość w proporcjach

Co sprawia, że twarz jest piękna? Francis Galton, niezwy­kle pomysłowy kuzyn Karola Darwina, pierwszy zaczął eks­perymentować z techniką uśredniania fotografii ludzkich twa­rzy Nakładał na siebie zdjęcia różnych twarzy, tak dopasowu­jąc klisze, by pozycje oczu, nosów i ust były jednakowe na zdjęciu końcowym, otrzymanym techniką wielokrotnego na­świetlania. Nawet stosunkowo niedoskonałe dziewiętnasto­wieczne metody fotograficzne pozwoliły Galtonowi otrzymać [...]

Ekstrawaganckie ozdoby

Próbując zainteresować sobą przedstawiciela płci przeciw­nej, większość mężczyzn i kobiet poświęca sporo uwagi swoje­mu wyglądowi. Stąd obsesje na punkcie mody, ozdób, szczu­płej figury i makijażu. Upiększanie ciała w celu wzbudzenia zainteresowania innych jest tak stare jak pisana historia ludz­kości. Powiązania z odkryciami ze świata zwierzęcego są ku­szące, istotnym aspektem wyboru partnera jest bowiem rola konkretnych [...]

To po prostu to

Jaki aspekt rozwoju i wczesnych doświadczeń wpływa na podejmowanie świadomej decyzji dotyczącej wyboru partnera seksualnego? Odpowiedź zależy zapewne od tego, jaki cel przy­świeca osobie: krótki flirt czy związek na całe życie. Rozumie­jąc ów podział, John Donné napisał: ?Miłość oparta na urodzie przemija wraz z nią”. Natomiast Rudyard Kippling pisał ojej źródłach: ?To ani uroda, ani [...]